Tytuł Rodzinna Marka Roku dla InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group jest częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo – Wschodniej. InterRisk to jeden z wiodących ubezpieczycieli majątkowych, przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. Tytułem Rodzinna Marka Roku zostało nagrodzone ubezpieczenie Antidotum Plus zapewniające bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski. Już nie musisz się obawiać wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u lekarza. Dzięki prywatnemu ubezpieczeniu świadczenia medyczne dostępne są bez limitów i pomogą Ci skutecznie zadbać o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych.

antidotum_01_kopiajpg

Antidotum Plus w pigułce

  • Bezgotówkowa realizacja świadczeń medycznych w kilkuset placówkach medycznych w całej Polsce.
  • Brak skierowania i limitu na wizyty u lekarzy specjalistów.
  • Brak karencji na świadczenia medyczne w tym specjalistyczne badania takie jak tomografia komputerowa, czy rezonans magnetyczny oraz badania diagnostyczne.
  • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o pomoc doraźną i pobyt ubezpieczonego w szpitalu.
  • Ubezpieczeniem objęte są choroby uprzednio występujące (nie dotyczy świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu), prowadzenie ciąży, rehabilitacja, wizyty domowe, szczepienie przeciw grypie.
  • Infolinia medyczna czynna 24h/ 7 dni w tygodniu.
https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/antidotum-plus/