UNIQA Polska edukuje na temat hejtu w Internecie!


UNIQA zdobyła tytuł Rodzinnej Marki Roku. Wyróżnienie otrzymała za NNW szkolne z opcją ubezpieczenia na wypadek hejtu w Internecie. To jedyne na rynku NNW szkolne, które daje możliwość ochrony właśnie na wypadek hejtu w Internecie. 

iStock-1013873646jpg

Rodzinna Marka Roku to ogólnopolski projekt, który promuje, ale także rekomenduje produkty i usługi przygotowane z myślą o rodzinie. Takim właśnie ubezpieczeniem w ofercie UNIQA jest NNW szkolne z opcją ubezpieczenia na wypadek hejtu w Internecie. I właśnie za to ubezpieczenie UNIQA zdobyła tytuł Rodzinnej Marki Roku. Jako pierwsza firma na rynku wprowadziła bowiem ubezpieczenie szkolne NNW, które obejmuje również skutki hejtu w Internecie. Ambicją firmy jest bowiem reagowanie na ważne problemy społeczne, co ma również odzwierciedlenie w ofercie. Ubezpieczenie szkolne NNW UNIQA pomaga najmłodszym oraz ich rodzicom uporać się ze skutkami hejtu w Internecie. Co więcej, to ubezpieczenie działa nie tylko w szkole, lecz także poza nią. Jest to nowatorska oferta obejmująca następstwa naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności ubezpieczonego w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. UNIQA oferuje w nim pomoc psychologa, prawnika i specjalisty IT.

 

W ramach wsparcia psychologicznego UNIQA organizuje i pokrywa koszty 2 konsultacji stacjonarnych ze specjalistą, zapewnia także możliwość skorzystania z telekonsultacji. Pomoc prawna obejmuje działania mające na celu ochronę interesów prawnych ubezpieczonego oraz pokrycie ich kosztów, w tym pomoc infolinii prawnej oraz świadczenia reprezentacji prawnej. Natomiast zadaniem specjalisty IT jest usunięcie lub zatrzymanie dostępu do udostępnionych informacji o ubezpieczonym. Może to być np. kontakt z administratorami portalu społecznościowego w celu usunięcia zdjęć lub fałszywego profilu.

 

Ta nagroda jest dużym wyróżnieniem dla UNIQA, dla której temat zdrowia psychicznego jest ważny. Grupa w Polsce prowadzi akcje edukacyjne na temat zagrożeń i konsekwencji przemocy w sieci. W 2021 roku, współpracując z psycholog Magdą Chorzewską, uruchomiła wirtualną poradnię psychologiczną. W 2022 roku do projektu zaprosiła Kamila Nowaka, szerzej znanego jako Blog Ojciec oraz Annę Muchę, która niejednokrotnie poruszała temat hejtu w swoich wpisach. Ta dwójka rodziców, dzięki swoim zasięgom w mediach społecznościowych, pomogła w uświadomieniu wagi problemu.

iStock-1266898939 1jpg

Hejt w Internecie jest dodatkową klauzulą do ubezpieczenia szkolnego UNIQA, które zapewnia

ochronę dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 26. roku życia. Ochrona w tym ubezpieczeniu działa przez cały rok – niezależnie, czy do wypadku doszło w trakcie odbywania nauki, czy też poza szkołą, w trakcie ferii, wakacji lub weekendu. Zakres terytorialny obejmuje cały świat.

Klient decydując się na zakup polisy dla swojego dziecka wybiera spośród czterech pakietów ubezpieczenia: S, M, L oraz XL. Pakiety mają taki sam zakres, a różni je wysokość sum ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie szkolne przede wszystkim zabezpiecza przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że klient może otrzymać świadczenie w sytuacji uszkodzenia ciała w wyniku m.in. amatorskiego lub wyczynowego uprawiania sportu, pogryzienia przez psa czy poparzenia lub odmrożenia.

 

Uszkodzenie ciała oraz pobyt w szpitalu, to świadczenia z których klienci korzystają najczęściej. UNIQA zwróci koszty leczenia i rehabilitacji, a także nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Pokrywa koszty wynikające z zaleceń lekarskich. Wypłaci także świadczenie za zdiagnozowanie poważnego zachorowania w trakcie trwania ochrony. Na liście chorób zdefiniowanych, jako poważne zachorowanie znajdują się m.in. cukrzyca, niewydolność nerek, czy nowotwór złośliwy. Ubezpieczony może również otrzymać świadczenie, gdy zachoruje na COVID-19. Dotyczy to ostrego przebiegu choroby, wymagającego hospitalizacji i skutkującego wystąpieniem powikłań (przynajmniej dwóch spośród wymienionych w OWU). Z ciekawostek, UNIQA w każdym z pakietów ubezpieczenia szkolnego zapewnia też pomoc na wypadek ukąszenia przez kleszcza, niezależnie czy wydarzyło się to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie.

iStock-1163534386jpg

Jak widać zakres ubezpieczenia szkolnego w UNIQA jest bardzo szeroki, a sumy ubezpieczenia w zestawieniu z wysokością składek atrakcyjne.


Więcej na: https://www.uniqa.pl/